Inschrijven nieuwsbrief

Facebook: Doe mee en win

 

Info / Reserveren

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen.

Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Hotel Grossfeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Hotel Grossfeld behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Hotel Grossfeld of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Hotel Grossfeld en vrijwaren Hotel Grossfeld derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Hotel Grossfeld worden verveelvoudigd.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden intern gebruikt om U op de juiste wijze te kunnen behandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Hotel Grossfeld worden ingeschakeld om U op de juiste wijze te kunnen voorzien. Hotel Grossfeld werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een website of haar service provider op uw computers' hard drive plaatst middels de web browser, waardoor de website of de service provider in staat is om de soort browser vast te stellen of om andere bepaalde informatie vast te leggen.

Third party partijen, waaronder Google, tonen  aan de hand van uw bezoek aan onze website advertenties op het internet. U kunt het gebruik van cookies controleren door het bezoeken van de Google advertising opt-out page. Als alternatief kunt u dit doen door het bezoeken van de Network Advertising Initiative opt out page.

Fouten en wijzigingen onder voorbehoud!